در ویدئو چندین کودک دهه نودی‌ در کوچه‌ها، شعار: «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه» سر داده‌اند. این کودکان دهه نودی‌ که در یک جامعه آزاد بایستی بدنبال بازی خود باشند، با دیدن اعتراضات مردمی و همه‌گیر شدن آن، نوع بازی خود را تغییر داده و مانند بزرگترهای خود، به تظاهرات روی آورده‌اند.

شعارهایی که توسط کودکان دهه نودی‌ تکرار می‌شود، نشانه عطش جامعه برای تغییر است. تغییری که راه آن در میان جامعه باز شده است. به گفته یکی از مجروحین اعتراضات اخیر باید گفت: «دیکتاتور به پایانت سلام کن.»

بیست و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم

ششمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در بیست و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۲۱ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نقطه کیفی در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش‌آموزان است. بسیاری از مدارس در اعتصاب هستند و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. نیروهای سرکوبگر در این ۲۱ روز بشدت خسته و وارفته شده‌اند. آنها توان مقابله با این میزان اعتراضات هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان گستردگی را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.