تعطیلی دو هفته‌ای تهران در آستانه تصویب/ تکلیف کارگران چه میشود؟!

به گفته مقامات مسئول، تعطیلی کامل تهران در دستور کار قرار گرفته؛ در این بین باید دید تکلیف کارگران چه می‌شود؟

به گزارش ایلنا، مسئولان از احتمال تعطیلی دو هفته‌ای تهران خبر می‌دهند؛ نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران در پاسخ به این پرسش که «موضوع تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران به کجا رسیده و در صورت تأیید آن چه شرایطی اعمال می‌شود؟»، اظهار داشت: وضعیت استان تهران وضعیت بحرانی است و درخواست تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران تقریبا در حال جلو رفتن است؛ مصوبات اولیه گرفته شده و مصوبات نهایی آن را نیز از طریق ستاد کرونای استان تهران به شدت پیگیری می‌کنیم تا استان تهران به مدت دو هفته تعطیل شود.

وی با اشاره به جزئیات طرح تعطیلی استان تهران، افزود: قفل کردن کامل مدنظر است؛ یعنی فقط ارگان‌های امدادی و خدماتی ویژه اجازه فعالیت دارند؛ در نتیجه همه کارمندان و کارگران تعطیل می‌شوند و فقط مشاغل گروه یک مانند اورژانس، آتش نشانی، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های مایحتاج و مواد غذایی مردم می‌توانند فعالیت داشته باشند.

در این میان، کارگران شاغل در تهران، نگران وضعیت شغلی و دستمزدی خود هستند؛ آیا همه کارگران حتی کارگران قرارداد موقت نیز مشمول این تعطیلی خواهند شد؟ آیا دستمزد آن‌ها برای دو هفته تعطیلی پرداخت می‌شود و آیا دولت، کارفرمایان را مجبور می‌سازد که هم کارگاه را تعطیل کنند و هم دستمزدها را پرداخت نمایند؟!

در چنین شرایطی، کارگران نگران وضعیت خود در چنین اوقات بحرانی هستند و می‌گویند: امیدواریم تعطیلی با حقوق فقط شامل کارمندان دولت نباشد و به همه تعلق بگیرد.

Share: