منزل داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، ساعت ۱ بامداد امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. ماموران ۳ تلفن همراه ساکنین منزل و برخی لوازم شخصی داود رضوی را با خود بردند.

هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بامداد امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، منزل داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد.

بر اساس این گزارش، چهار نفر از مامورین وزارت اطلاعات تهران حدود ساعت ۱ بامداد با شکستن درب منزل وارد خانه شده و یکی از آنها درحالیکه اسحله بدست داشت، از دختر آقای رضوی سراغ پدر را گرفته است.

ماموران ضمن تفتیش منزل آقای رضوی برخی از لوازم شخصی از جمله دفاتر وی و همچنین سه تلفن همراه اهالی خانه را ضبط کرده و با خود بردند.

داود رضوی پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.