تلاش برای به انحراف کشاندن اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت

پس از اعتصاب و اعتراض چند روز گذشته کارگران نیشکر هفت ‌تپه ، خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه، به جای پوشش دادن به خبر اعتصاب و اعتراض کارگران، خبری را مبنی بر این که شرکت نیشکر هفت تپه تعطیل شد، منتشر کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت ‌تپه نسبت به این خبر واکنش نشان داده‌ و نوشته است: «عدالت‌خواهان ریاکار و عقبه رسانه‌ای آنان، نمی‌توانند کارگران هفت ‌تپه را از پیگیری مطالبات خود بازدارند.»

سندیکا در ادامه می‌افزاید: «تاکنون هر وقت کارگران نیشکر هفت ‌تپه، برای حقوق و مطالبات‌شان دست به اعتراض زده‌اند، به روش‌های مختلف سعی در پراکندن معترضان کرده‌اند؛ در یک نمونه جدید، خبرگزاری فارس، برای پاشیدن تخم یاس و ناامیدی در میان کارگران اعتصابی ادعای تعطیلی شرکت نیشکر هفت ‌تپه را مطرح کرده است.»

سندیکا ادامه می‌دهد:‌ «اگر گمان کرده‌اند، کارگرانی که سه ماه حقوق نگرفته‌اند، با اعلام پیگیری نقشه همیشگی‌شان در نابودی نیشکر هفت‌تپه و غارت منابع آن از سوی شرکای محلی و منطقه‌ای و کارفرما به شکل خبر تعطیلی هفت تپه، از اعتراض خود دست می‌کشند، کارگران نیشکر را نمی‌شناسند و از اعتراضات کارگران هفت تپه درس نیاموخته‌اند.»

سندیکای کارگران می‌افزاید: «انتشار این خبر، روشن‌گر چهره دروغ‌پردازان و مدعیان ریاکار عدالت‌خواهی است که از یک سو دادگاه محاکمه اسدبیگی و فساد مالی مالکان تحمیلی هفت‌ تپه را به راه می‌اندازند و هم‌زمان فریاد گرسنگی کارگران هفت ‌تپه را که در این شرایط فقر و فلاکت، سه ماه است مزدشان را نگرفته اند، نه تنها با مصادره گوشه‌ای از دارایی‌های غارت شده آنان از سوی اسدبیگی، نمی‌پردازند که از هم پاشاندن اعتراض کارگران را با انتشار خبر دروغ تعطیلی هفت تپه هدف می‌گیرند.»

به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران از بدو اعتراضات‌شان تا امروز با همه تاکتیک‌های آنان روبرو شده و ترفندهای آنان را خنثی کرده اند؛ اما از مطالبه‌گری دست برنداشته‌اند.

نقشه تعطیلی هفت‌تپه و غارت زمین‌ها و تقسیم آن‌ها بین عناصر اصلی شبکه محلی مافیای حاکم بر شوش و هفت‌تپه و باقی گذاشتن بخش ناچیزی برای تولید شکر با هدف بستن دهان معترضان نقشه امروزشان نیست.

بیش از یک دهه است که کارگران هفت‌تپه علیه این طرح که هرگز کنار گذاشته نشده و هر بار به شکلی مطرح شده درگیر بوده و هستند؛ کارگران مستاصل و ناامید نشدند؛ بلکه با پیگیری بر حق‌خواهی، وجدان‌های بیدار هم طبقه‌ای‌های خود و همه آزادی‌خواهان و حامیان حقوق کارگری را به یاری و همبستگی فرا خواندند.

این کارگران، امروز هم که حقانیت‌شان در مورد فاسد و نالایق بودن کارفرمای هفت‌ تپه و زد و بندهای رانتی‌اش با دستگاه مدیریت آشکار شده، در مقابل نابودی نیشکر هفت ‌تپه و غارت زمین‌های آن مقاومت می‌کنند؛ چراکه هفت ‌تپه متعلق به کارگران می‌باشد.

Share: