کارگران پیمانکاری راه آهن خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده و عیدی خود قبل از پایان سال شدند. این کارگران با توجه به گرانی‌های شب عید، خواستار پرداخت عیدی و مطالبات خود شدند تا بتوانند در آستانه سال نو نیازمندی‌های خانواده‌شان را تا حدی برآورده کنند.

یکی از کارگران پیمانکاری راه آهن دراین رابطه می‌‌گوید:

«بابت مطالبات مزدی یک و نیم ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو، از راه‌آهن می‌خواهیم بدهی معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش، قبل از پایان سال پرداخت کند.»

 هم اکنون ۷ هزار کارگر نگهداری در خطوط ریلی کشور به صورت پیمانکاری مشغول به کار می‌باشند. این کارگران نگران وضعیت معیشتی خود و خانواده‌شان با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هستند.

اغلب کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری پرداخت عیدی کارگران را به روزهای پایانی سال و حتی به سال بعد موکول می‌کنند. بدلیل گرانی‌های شب عید در این مواقع ارزش پول داده شده و توان مالی کارگران پایین می‌آید.

استثمار دوباره کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری

شرکت‌های پیمانکاری بهانه پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات و عیدی کارگران را کمبود منابع مالی در راه آهن می‌دانند. یکی از کارگران پیمانکاری راه آهن در این رابطه می‌گوید:

«ما کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن به موقع دستمزد، دچار مشکلات معیشتی هستیم، اما خواسته‌مان دریافت عیدی حداقل یک ماه قبل از پایان سال است.»

کارگران خواهان پرداخت عیدی و پاداش کارگران پیمانکاری راه‌ آهن هستند. آنها تلاش می‌کنند، به این ترتیب مقداری از مشکلات معیشتی خود را مرتفع کنند.

کارگران پیمانکاری هر جا که باشند مشکلات مشابهی دارند. از عسلویه در شرکت نفت تا سیمبانان مازندران و کارگران پیمانکاری راه آهن، درد مشترکی به نام استثمار توسط شرکت‌های پیمانکاری دارند. این شرکت‌ها هر چند در کوتاه‌مدت سودهای زیادی از استثمار کارگران بدست می‌آورند. اما وجود آنها زمینه‌ساز اعتراضات و بحران‌های گسترده در سطح کشور خواهد شد.