01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تلویزیون فلسطین: بمباران شدید و پرتاب بمب های فسفری توسط اسرائیل در نزدیکی بیمارستان الشفاء در غزه