تناقض بی‌پایان خیل عظیم پرستاران بیکار و کمبود پرستار در نظام درمانی ایران

تعداد پرستاران در ایران نه تنها از سطح استاندارد آن، که حتی از عراق و کنیا هم پایین‌تر است. در کنار مشکل کمبود پرستار ، در ایران پرستاران از سیستم بهداشتی کشور که همواره نقش آنها را در مدیریت کم‌رنگ و اغلب نادیده می‌‌انگارد و به معضلات شغلی و معیشتی آنها بی‌توجه است، شاکی‌ بوده‌اند.

با آنکه تقریبا نیمی از جمعیت درمانی ایران، پرستاران هستند، نسبت تعداد پرستارارن به جمعیت، در ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. کمبود پرستار و ناتوانی دولت و نداشتن طرح و برنامه‌ای برای جذب پرستاران بیکار، باعث شده است تا وزارت بهداشت از بازنشست شدن پرستاران بعد از ۲۰ سال که قانون آن را توصیه کرده است، ممانعت به عمل بیاورد؛ علت این توصیه، سخت و زیان‌آور بودن شغل پرستاری است.

تناقض بزرگتر، به شمار عظیم پرستاران بیکار از یک سو و کمبود شدید پرستار و کادر درمانی از سوی دیگر برمی‌گردد. در شرایطی که ایران از کمبود حداقل ۱۵۰هزار کادر پرستاری رنج می‌برد، رئیس کل سازمان نظام پرستاری از وجود ۳۰هزار پرستار بیکار در کشور خبر داده است.

دبیرکل خانه پرستار علت این تناقض فاحش را حاکمیت سیستم پزشک‌سالاری بر وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها می‌داند که با هدف کسب درآمد بر ریاست بیمارستان‌ها چنگ انداخته‌ است. این سیستم بقیه گروه‌های درمانی مثل پرستاران را نادیده گرفته و آنها را به لحاط حقوق و مشکلات معیشتی در ردیف کارگران کارخانه‌ها قرار می‌دهد.

این پدیده با گزارش‌های متعددی که از کوچ پرستاران به خارج از کشور به دلیل دستمزدهای پایین (تا بیش از ۵۰ برابر حقوق پزشکان) و نبود امنیت شغلی منتشر شده است، همخوانی دارد. همچنین شرایط سخت کار و حقوق پایین پرستاران، انصراف از این کار و عدم رغبت نیمی از فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری در ورود به بازار کار را در پی داشته است.

نسبت پایین تعداد پرستار به جمعیت در ایران

در حالیکه میانگین استاندارد جهانی به ازای هر ۱۰هزار نفر ۶۰ پرستار است، در ایران این نسبت ۱۶ پرستار در هر ۱۰هزار نفر است. دبیرکل خانه پرستار نیز گفته است که «از این زاویه ما در حد کشورهای عقب‌مانده هستیم و حتی آمار ما ازعراق و کنیا نیز پایین‌تر است.»

مشکل کمبود پرستار ، تبعات زیادی با  خود به همراه دارد؛ ازجمله دو شیفته کار کردن پرستاران، خطا در کار حساس آنها را افزایش و خدمات‌رسانی درمانی‌شان را به شدت کاهش می‌دهد.

Share: