تهدید بیکاری کارگران کاشی کاژه اسلام‌آباد غرب و مطالبات کارگران پروژه نیروگاه مشهد

۸۰۰ کارگرکارخانه کاشی‌ کاژه اسلام‌آباد غرب دریک قدمی بیکاری.

بر اساس این گزارش، ۸۰۰ تن از کارگران از ۶ روز پیش با توقف تولید این کارخانه، در یک قدمی بیکاری قراردارند.

به گفته مدیرعامل شرکت کاشی کاژه اسلام‌آباد غرب: «تولید این شرکت با ۸۰۰ کارگر به علت عدم همکاری سازمان راهداری و پایانه‌ها در خصوص عدم استفاده شرکت کاشی کاژه از ظرفیت شرکت‌های حمل‌‌ونقل سراسری، از روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه متوقف شده است.»

او در ادامه گفت: «شرکت کاشی کاژه بعد از بسته شدن مرز سومار، عدم ترخیص به موقع بار در مرز پرویزخان و خسروی، نداشتن جا برای انبار کردن تولیدات جدید، نبود کامیون برای حمل‌ونقل و عدم همکاری اداره راهداری، متوقف شده است.»

وی با اشاره به تعداد بالای ماشین‌های شرکت حمل‌ونقل سراسری، ادامه داد: «راهداری با نامه و عدم مجوز، این امکان را از شرکت کاشی کاژه سلب کرد که با توجه به حجم وسیع و عظیم کار در کارخانه که ایجاب می‌کند با شرکت‌های باربری سراسری همکاری کنیم، اما حالا مکلف شده‌ایم که با باربری‌های ضعیف شهرستان که توانایی ندارند همکاری داشته باشیم.»

دستمزدهای پرداخت نشده کارگران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد

از سوی دیگر گزارش شده است که دستمزد چند ماه کارگران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، مطالبات مزدی بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی در چند ماه گذشته پرداخت نشده و همین مسئله دشواری‌های بسیاری برای بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران، به وجود آورده است.

به گفته کارگران، شرکت مپنا (کارفرمای مادر) با پیمانکار تسویه حساب کرده و صورت وضعیت‌های پیمانکار را پرداخته است. خواسته‌ی ما از کارفرمای مادر این است که به عملکرد پیمانکار در زمینه پرداخت دستمزدهای مانده کارگران رسیدگی کند.»

این کارگران در این مدت جهت دریافت دستمزدهای پرداخت نشده از جانب پیمانکاران بلاتکلیف شده‌اند.

Share: