تهدید خانواده ی جوانمیر مرادی به دستگیری

روز چهاردهم دیماه   نیرو های اطلاعات سپاه  پاسداران جوانمیر مرادی رو دستگیر  کردن  بخاطر  گناه نکرده،

دو روز بعد شخصی با من تماس گرفت و به من گفت اگر میخوای جوانمیر  رو ببینی و باهاش ملاقات کنی بکسی نگو و بیا به این ادرس،

منم اصلا  اجازه ندادم حرفش رو تمام کنه بهش گفتم  جوانمیر که هیچ گناهی نکرده و حالا دست شماهاست  و دیگه چرا  این همه مخفی کاری  میکنید و قطع کردم.

بعد کنجکاو شدم و با همان شماره   تماس گرفتم ولی بلافاصله شماره خود‌به‌خود حذف شد .

امروز هم  یه ماشین سمند سفید که چهار نفر  آقا درشت هیکل و یه خانم  صبح و همین طور بعدازظهر جلوی درب خانه ما  بودند  که بعداز یکی دوساعت رفتن   .

نه به ازار و اذیت خانواده ها.

نه به ظلم و ستم

فوزیه خالصی ۲۰ دیماه ۹۹

برگرفته از صفحه اینستاگرام همسر جوانمیر_مرادی

Share: