تهران از وضعیت قرمز هم وضعیت بدتری دارد

دکتر علی جعفریان، رییس بخش پیوند بیمارستان خمینی:

* هرکجا مشاهده کردید که میزان مرگ و میر ناشی از کرونا از متوسط بین‌المللی بالاتر رفت، بدانید که از سقف توانایی سیستم درمانی گذشته‌ایم.

* اکنون بیمارستان‌ها زیر بار کرونا قرار دارند و شرایط بیمارستان‌ عادی نیست.

* تهران از وضعیت قرمز هم وضعیت بدتری دارد. حتی تا ۱۰۰۰ مورد بستری جدید هم در یک شب داشته‌ایم که بسیار زیاد است. 

* به نظر می‌آید حساسیت همه نسبت به مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش یافته و به یک اتفاق روزمره بدل شده است.

* گویا مرگ‌های ۳۰۰ تایی در روز عادی شده است و دیگر عجیب نیست.

Share: