نیروهای یگان ویژه به منظور سرکوب دانشجویان دانشگاه شریف از گاز اشک آور و شلیک مستقیم استفاده می‌کنند

دانشجویان دانشگاه شریف با نیروهای یگان ویژه که به منظور سرکوب آنها وارد شده بودند، در خیابان‌های اطراف دانشگاه درگیر شده‌اند. نیروهای یگان ویژه به سمت دانشجویان گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. صدای تیراندازی در اطراف دانشگاه به گوش می‌رسد. ترافیک سنگینی در خیابان‌های اطراف دانشگاه شریف ایجاد شده و رانندگان با بوق زدن ممتد اعتراض خود به سرکوب‌ دانشجویان دانشگاه شریف را ابراز می‌کنند. در حال حاضر شلیک گاز اشک آور باعث مشکلات زیادی برای مردم و دانشجویان شده است. آمار دقیقی از میزان مجروحین و یا کشته ‌شدگان در دست نیست.