در یک اقدام اعتراضی حوض‌های محدوده خانه هنرمندان، تئاتر شهر و پارک دانشجو در تهران به رنگ خون درآمد

یک هنرمند گمنام در اعتراض به سرکوب معترضان و کشته شدن بیش از 3۵0 تن از مردم معترض، حوض‌های محدوده خانه هنرمندان، تئاتر شهر و پارک دانشجو در تهران را به رنگ خون درآورد. این اقدام با استقبال وسیع مردم تهران مواجه شده و آنرا نمادی از وضعیت کشور می‌دانند. سران حکومت با خشم از به رنگ خون درآمدن حوض‌های تهران دستور برکناری چندین تن از مسئولین شهرداری منطقه را صادر کرده‌اند. اما مردم با پخش گسترده ویدئوها، این اقدام نمادین را به صورت گسترده‌ای منتشر کردند.

بیست و دومین روز تظاهرات سراسری مردم

هفتمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در بیست و دومین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۲۲ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نقطه کیفی در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش‌آموزان است. بسیاری از مدارس در اعتصاب هستند و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. نیروهای سرکوبگر در این ۲۲ روز بشدت خسته و وارفته شده‌اند. آنها توان و انگیزه مقابله با این میزان اعتراضات هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان گستردگی را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.