قیمت‌های مصرف‌کننده در پایتخت ژاپن ۳.۴ درصد در ماه اکتبر نسبت ‌به سال گذشته افزایش ‌یافته است.

اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری بازار، قیمت‌های مصرف‌کننده در پایتخت ژاپن که شاخص اصلی تورم در سطح ملیاست، ۳.۴ درصد در ماه اکتبر نسبت‌ به سال گذشته افزایش ‌یافته و سریع‌ترین نرخ رشد تورم سالانه در این کشور را از ۱۹۸۹ نشان می‌دهد.

افزایش شاخص قیمت کالاهای مصرفی در توکیو که مواد غذایی تازه را در برنمی‌گیرد، اما شامل قیمت نفت می‌شود، از ۳.۱ درصدی که بازار پیش‌بینی می‌کرد فراتر رفته ‌است. قیمت‌ها در توکیو در ماه سپتامبر ۲.۸ درصد افزایش‌یافته بود. تورم در توکیو برای پنجمین ماه پیاپی از هدف ۲ درصد بانک مرکزی فراتر رفته‌ است.