ثبت نامه درخواست مطالبات کارکنان و کارگران شرکت واحد در دبیرخانه شورای شهر تهران

pastedGraphic.png

روز ۲۰ بهمن ۹۸ تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد براساس تصمیمات جمعی این سندیکا مبنی بر پیگیری مطالبات معوقه رانندگان و کارکنان شرکت واحد درخواستی را با امضای صدها تن از رانندگان و کارگران در دبیرخانه شورای شهر به ثبت رساندند.

متن نامه درخواستی بشرح زیر می باشد.

به‌نام آنکه دادگر است

مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

با سلام و احترام

در یک سال گذشته با گران شدن نرخ ارز و گرانی بنزین تورم وگرانی با شدت بیشتری نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. بخصوص دربخش مسکن ، هزینه اجاره بها بسیار افزایش یافته است.

اما متاسفانه نه تنها دریافتی ما رانندگان و کارگران شرکت واحد افزایش نیافته است بلکه مزایای مستمرمان نیز معوق شده است. و از طرفی با گرانی بنزین به تعداد قابل توجهی به مسافران نیز افزوده شده است، که با وجود فرسوده بودن بخشی از اتوبوس‌ها و متوقف ماندن تعدادی از اتوبوس ها در هر سامانه؛  فشار کار بیش از پیش می‌باشد.

لذا درخواست داریم، مطالبات معوق رانندگان و کارگران که در ذیل آمده است هر چه سریع‌تر پرداخت گردد.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت معوقات حق اعتراض به اشکال گوناگون برای رانندگان و کارگران محفوظ خواهد بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران.

۱-عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۸۶ تاکنون.

۲- عدم بهره مندی اکثریت رانندگان و کارگران از تسهیلات بلاعوض مسکن.

۳-عدم شارژ بخشی از کارت اعتباری سال‌های ۹۷و ۹۸.

۴- لباس فرم رانندگان برای سال۹۷و ۹۸ همچنین کاپشن فرم رانندگان با توجه باینکه دو سال از تحویل کاپشن گذشته است.

۵-عدم پرداخت بن لوازم التحریر سال ۹۷.

۶-افزایش مساعده نیمه برج ( به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مایحتاج روزانه و تورم سرسام آور) در ده سال گذشته مبلغ پرداختی به کارگران ۵۰ هزارتومان بوده و هست.

Share: