جان جعفر عظیم زاده در خطر است

جعفر_عظیم_زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران، دهمین روز عتصاب_غذا ی خود را در حالی پیش می برد که کماکان با وجود مبتلا شدن به #کرونا در انفرادی بدون تماس تلفنی و ملاقات به سر می برد .
جعفر_عظیم_زاده در اقدامی غیرقانونی ،به شیوه ای برنامه ریزی شده توسط نهادهای امنیتی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شده است .

#جان_جعفر_عظیم_زاده_در_خطر_است

#جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد
#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

Share: