01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

جزئیات تجهیزاتی که پنتاگون در خفا به اسرائیل ارسال نمود

بلومبرگ با استناد به اسناد داخلی پنتاگون گزارش می دهد، ایالات متحده آمریکا بی سر و صدا کمک نظامی به اسرائیل را افزایش داده است.

در ادامه این گزارش آمده است که تسلیحات درخواستی تل آویو در سندی به نام رهبر ارشد اسرائیل در اواخر اکتبر به آمریکا فهرست شده است. به گفته این آژانس، این تسلیحات آمریکایی در حال حاضر در حال تحویل به اسرائیل هستند یا وزارت دفاع آمریکا در حال ارسال این تجهیزات از انبارهای ایالات متحده و اروپا به اسرائیل است.

گفتنی است، تا پایان اکتبر، اسرائیل ۳۶،۰۰۰ گلوله توپ ۳۰ میلی متری، ۱۸۰۰ نارنجک انداز M141 و حداقل ۳۵۰۰ دستگاه دید در شب دریافت نمود.