جزیره زباله ها در اقیانوس آرام

 

جزیره زباله ها در اقیانوس آرام

مسواک، اسباب بازی، قوطی های آبجو و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید در اقیانوس آرام قابل مشاهده است.

اسپوتنیک، شناگر مذکور با تیم همراه خود شامل ماهیگیر، ملوان و نویسنده  می بایست یک مسیر 300 مایلی را طی میکردند. 8 ساعت در روز را شناگر فرانسوی در آب می گذراند و باقی مدت را بر روی قایق و در کنار تیم همراه.

اعضای اعزامی اقدام به نمونه برداری از آب اقیانوس نمودند و تقریبا در هر نمونه برداری ذرات پلاستیک نمایان شدند و بر روی قطعات بزرگ پلاستیک جهت آگاهی از مسیر حرکت آنها GPS نصب نمودند.

به عقیده دانشمندان این بسیار مهم است که راه مبارزه با منبع آلودگی را پیدا کنیم.

Share: