جعفر عظیم زاده با تشخیص پزشک زندان به داخل بند برگردانده شد

امروز جعفر عظیم زاده توسط پزشک زندان معاینه شده و پزشک با توجه به اینکه از زمان اولین تشخیص ابتلا به کرونای جعفر در زندان اوین بیشتر از یکماه میگذرد و حال عمومی او را مساعد ارزیابی میکند، انتقال جعفر به بند عمومی را بلامانع دانسته و او به داخل بند برگردانده میشود.

لازم به ذکر است که هم اکنون حدود ۱۲ تا ۱۴ زندانی مبتلا به کرونا در قرنطینه ۲ بند امن زندان رجایی شهر نگهداری میشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۹۹/۶/۱۹

جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد

آزادش_کنید

Share: