جلیل محمدی فعال کارگری با تودیع وثیقه آزاد شد

روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه، جلیل محمدی، فعال کارگری اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه و تا پایان دادرسی آزاد شد. آقای محمدی در تاریخ ۱۲ آذرماه، توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، جلیل محمدی فعال کارگری در سنندج با تودیع قرار وثیقه‌ ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این فعال کارگری در تاریخ ۱۲ آذرماه، توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

او که پیش از این نیز بارها سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد در مرداد ماه سال ۹۱ به ۱ سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال با الزام به معرفی ماهانه خود به مقامات امنیتی محکوم شده بود.

pastedGraphic.png
Share: