جمعیت جهان به مرز هشت میلیارد نفر نزدیک می‌شود

یک بنیاد آلمانی جمعیت فعلی جهان را بیش از هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون نفر برآورد کرده است. در سال جاری میلادی حدود ۸۳ میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده شده است. سازمان ملل شمار ساکنان کره زمین در سال ۲۰۵۰ را هم تخمین زده است.

pastedGraphic.png

“بنیاد آلمانی جمعیت جهانی” (DSW) برآورد کرده است که جمعیت کره زمین تا پایان سال جاری میلادی، یعنی ۱۱ روز دیگر، حدود ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر خواهد بود.

در ماه آوریل سال جاری سازمان ملل هم در گزارشی به کمیته جمعیت و توسعه، ساکنان کره زمین را در همین حد تخمین زده بود.

بر اساس گزارش بنیاد آلمانی، تنها در سال جاری میلادی حدود ۸۳ میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده شده که تقریبا معادل جمعیت آلمان است.

از آنجایی که میانگین سن افراد در کره خاکی افزایش یافته و مرگ و میر کودکان نسبت به سده‌های گذشته کاهش یافته، انتظار می‌رود که رکورد هشت‌میلیاردی جمعیت در سال ۲۰۲۳ میلادی زده ‌شود و در سال ۲۰۵۰ به حدود ده میلیارد نفر برسد.  • روزجهانیجمعیت؛نگاهیبهرشدوتراکمجمعیتدرسراسردنیابیشتر مردم جهان در کجا زندگی می‌کنند؟
    چهار میلیارد نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت دنیا، در آسیا زندگی می‌کنند. جمعیت آفریقا نیز یک میلیارد نفر است. به خصوص در جنوب صحرای بزرگ آفریقا جمعیت به سرعت در حال رشد است. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت این منطقه تا سال ۲۰۵۰ به دو و نیم میلیارد نفر برسد و بدین ترتیب دو برابر و نیم جمعیت کنونی آن شود. آسیا در جدول رشد جمعیت پس از صحرای بزرگ آفریقا و در مرتبه دوم قرار دارد.

میزان زاد و ولد

براساس گزارش بنیاد آلمانی، در هر ثانیه به طور متوسط ۶/ ۲ نفر به جمعیت جهان افزوده می‌شود. این آمار، از شمار زایش منهای تعداد درگذشتگان حاصل می‌شود.

میزان زایمان در آفریقا از سایر نقاط جهان بیشتر است. در این قاره، زنان به طور متوسط ۴/ ۴ فرزند می‌زایند در حالی که میانگین زایمان در در سطح جهان ۴/ ۲ فرزند است.

براساس پیش‌بینی سازمان ملل ، جمعیت آفریقا که در حال حاضر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است، در سال ۲۰۵۰ میلادی به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر خواهد رسید.

رناته بهر، مدیر “بنیاد آلمانی جمعیت جهانی” در این باره می‌گوید: «علت اصلی رشد جمعیت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تعداد بالای حاملگی‌های ناخواسته است.»

خانم بهر ضمن تاکید بر این که، نیمی از زنان قاره آفریقا امکان جلوگیری از بارداری را ندارند اظهار داشت: «زنان (آفریقایی) برخلاف همسرانشان خواهان فرزند کمتر هستند اما حق دخالت در برنامه‌ریزی خانواده را ندارند.»

“بنیاد آلمانی جمعیت جهانی” در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند و مهم‌ترین هدفش کمک به تنظیم جمعیت است. این بنیاد از جوانان شرق آفریقا در زمینه روابط جنسی و پیش‌گیری از بارداری حمایت می‌کند.

Share: