جمعیت حاشیه نشین از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرده است

* حداقل انتظاری که از نظام تصمیم‌گیری عالی کشور و به طور مشخص سران سه قوه می رود این است که از کسانی که این سیاست را پیشنهاد داده اند، یک پیوست کارشناسی خواسته شود تا مشخص کنند به ازای هزینه‌های مادی و هزینه هایی که به پرستیژ کشور تحمیل می‌کنند، انتظار چه دستاوردهایی داشتند؟

* من از آقای رئیس جمهور می‌پرسم مگر شما چند ماه پیش نگفتید کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود؟

* ارز بسیار بالاتر از آنچه آن‌ها می‌خواستند بالا رفت اما ایران گلستان نشد و با بحران هم روبرو شد.

* ویژگی مشترک 83 درصد از مردانی که خودکشی می‌کنند بیکار بودن است. 

* از دستگاه های نظارتی درخواست  دارم با پیوست کارشناسی امکان فرار از مسوولیت را در سیاست هایی همچون افزایش قیمت بنزین به حداقل برسانند.

* فرشاد مومنی، اقتصاد دان: 

Share: