مردم ساری در اعتراض به قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمده و بر علیه سران حکومت شعار دادند. نیروی سرکوبگر گارد ویژه با حمله به تظاهر کنندگان قصد سرکوب آنها را داشت که با مقاومت مردم مواجه شدند. جوانان و مردم ساری با گارد ویژه درگیر شده‌اند. این درگیری در بسیاری از نقاط به جنگ تن به تن رسیده است. مردم بشدت در برابر تهاجمات نیروهای گارد ویژه مقاومت کرده‌اند. در ویدئو این صحنه‌ها به وضوح نشان داده شده است، بسیاری از کاربران از وحشی‌گری نیروهای گارد ویژه خشمگین می‌باشند.

تظاهرات مردم تهران در سومین شب متوالی

مردم تهران در سومین شب متوالی در اعتراض به قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمده و شعار «این ماه ماه خونه سید علی سرنگونه» سردادند. مردم تهران در چند شب گذشته با تظاهرات مستمر خود بر علیه سران حکومت و سیاست‌های سرکوبگرانه آنها شعار می‌دادند.

روز گذشته نیز مردم تهران و سایر شهرهای کشور در اعتراض به قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمده و بر علیه سران حکومت و سیاست‌های سرکوبگرانه آنها شعار می‌دهند. نیروهای گارد ویژه با حمله به سمت مردم معترض سعی در متفرق کردن مردم دارند. مردم در تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور و بی‌شرف بی‌شرف با نیروهای گارد ويژه در بلوار کشاورز تقاطع حجاب درگیر شده‌اند. این درگیری‌ها تا میدان ولیعصر هم ادامه دارد. این تظاهرات روز دوشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

تظاهرات گسترده مردم برای سومین شب متوالی

تظاهرات مردم در شهرهای مختلف برای سومین شب متوالی آغاز شد. مردم در اعتراض به قتل مهسا امینی و سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و بر علیه سران حکومت شعار می‌دهند. این تظاهرات از ساعات عصر روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده است. مردم در شهرهای تهران، تبریز، ایلام، مشهد، اراک، مریوان، کرمانشاه، همدان و… به خیابان‌ها آمده و اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند.

مردم معترض در متروی ولی عصر تهران شعار

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر می‌دهند.

در ایلام نیز مردم شعار ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما»

«توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه»

«مرگ بر خامنه‌ای» سرداده‌اند.