جوانان معترض در سنندج با جنگ و گریز و پرتاب سنگ پاسخ شلیک ماموران یگان ویژه را می‌دهند

جوانان معترض در سنندج با بستن خیابان‌ها و دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای تظاهرات خود را آغاز کردند. ماموران یگان ویژه به منظور سرکوب جوانان وارد شده؛ اما جوانان با آتش زدن لاستیک در خیابان مانع نزدیک شدن آنها می‌شوند. ماموران یگان ویژه نیز در هراس از گوشمالی توسط مردم، جرات نزدیک شدن به آنها را ندارند. در سطح شهر سنندج صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد. جوانان سنندج نیز با جنگ و گریز و پرتاب سنگ پاسخ آنها را می‌دهند. این اعتراضات در بیست و سومین روز اعتراضات گسترده بنا به فراخوان قبلی برگزار شد.