جنگ گاز در جهان

در زیر و پس و پنهان برخی از رخدادهای این روزها به روز شده مجادله میان کشورهای جهان که یک سرآن در آمریکا ، سردیگر در روسیه و یک سر در آلمان، سرچهارم در ترکیه ، سرپنجم در یونان ، سرششم در اسراییل است، و سرهفتم در قطر است ،کنترل و ارباب شدن بر منابع وتجارت گاز در آینده است.

 این گونه است که آمریکایی ها حتی از پرونده مسمومیت ناوالنی، منتقد پوتین و از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون روسیه برای سست کردن بنای پروژه “نورداستریم ۲” ا استفاده کرده وراه را برای لوله گذاری  از ساخت خط لوله انتقال گاز  که فقط   150 کیلومترآن  باقی مانده سد می کنند   . مجادله ابعادمجادله گاز  به اندازه ای گسترده شده و اهمیت دارد که سه عضو ناتو یعنی ترکیه ، یونان و فرانسه را برای بهره برداری از منابع گاز دریای مدیترانه تا آستانه جنگ پیش برده است. از سوی دیگر می شنویم که اسراییل برای استفاده از گاز موجود منطقه ورساندن آن به اروپا برنامه یزی می کند. ارباب شدن در میدان گاز جهان آنقدر ارزش دارد که آمریکایی ها از آن سوی دنیا گاز را بر استفاده از تکنولوژی به بازار تشنه هند می رسانند و در مجادله با چین می خواهند به این کشور گاز بفروشند و روسیه نیز با همه نیروی خود هر کشوری از جمله ایران را از بازار انحصاری گاز به اروپا دور می کند و بازار بزرگچین را هدف قرار داده است .

گاز ایران کجاست

ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان است و البته دربازار جهانی گاز در حال حاضر سهمی بسیار اندک دارد و در شرایطی که حتی قطر کوچک توانسته است منابع ارزی با منشا خارج از قطر برای توسعه صنعت گاز بیابد متاسفانه ایران دست روی دست گذاشته است و سرمایه گذاری برای استخراج و فرآوری گاز نمی یابد. ایران به دلیل اینکه در همه سه دهه تازه سپری شده با تحریم سرمایه گذاری از سوی غرب روبه رو شده است در بازی گاز جهان غایب است و تمام طرحهای سرمایه گذاری پیش بینی شده برای ان در میان زمین و آسمان اویزان مانده است. در مورد همکاری های ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر نفت و گاز و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین قطب های صنعتی در جهان که وابستگی شدیدی به واردات منابع انرژی دارد؛ باید اذعان کرد که شرایط موجود امیدوارکننده نیست و از طرفی نفت، گاز و سایر مشتقات بخش عمده ای از بازار صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده و این موضوع باعث وابستگی شدید ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این محصولات شده است و از طرف دیگر با وجود ذخایر عظیم ایران و نزدیکی جغرافیایی به اتحادیه اروپا، مبادلات طرفین در زمینه انرژی در سطح مناسبی قرار ندارد.

واقعیت این است که بازار هند برای گاز ایران نیز از دست رفته است و در وضعیت سیاست خارجی ایران امروز امیدی برای زنده سازی آن نیست و بازار گاز ترکیه وعراق نیز به مرور از دست می رود. گاز ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟

S24

Share: