جوانان معترض در تبریز ضمن درگیری با ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه اقدام به آتش زدن بانک سپه در یکی از خیابانها تبریز کردند. جوانان و مردم تبریز در ادامه تظاهرات خود در اعتراض به قتل مهسا امینی و سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت شب گذشته به خیابانها آمدند. این تظاهرات در ساعات اولیه شب چهار‌شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به سمت مردم شلیک کردند. جوانان تبریز نیز ضمن مقابله با آنها اقدام به آتش زدن بانک سپه کردند. آنها در ادمه اطراف آن جمع شده و ابراز شادمانی می‌کردند.

تظاهرات سراسری مردم در ۷۵ شهر

مردم سراسر کشور شب گذشته به خیابانها آمده و با برگزاری تظاهرات اعتراض خود به قتل مهسا امینی و سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت را ابراز کردند. مردم در ۷۵ شهر به خیابانها آمده و برعلیه سران حکومت شعار میدادند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به سمت مردم شلیک مستقیم کردند. مردم نیز در اعتراض به این اقدامات به مقابله با این نیروهای سرکوبگر پرداختند. در اثر تیراندازی این نیروها به سمت مردم تا کنون بیش از ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند. تا کنون آمار دقیقی از میزان کشته و زخمی‌ها داده نشده است.