مردم مهاباد در شانزدهمین روز اعتراضات سراسری به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت شعار دادند. این تظاهرات روز شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به منظور سرکوب جوانان و مردم معترض مهاباد وارد صحنه شده؛ اما با مقاومت مردم مجبور به فرار می‌شوند. جوانان مهاباد ۲ تن از ماموران را خلع سلاح کرده و سپس با سلاح آنها به سمت محل اختفای بقیه ماموران شلیک می‌کنند.