حدیث نجفی دختر بیست ساله ای که به ضرب گلوله ماموران رژیم ایران کشته 

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، حدیث نجفی، دختر جوان بیست ساله ای که موهایش را در تصاویر ویدیویی از پشت می بندد و به صف اعتراض های می پیوندد به ضرب گلوله های مأموران جمهوری اسلامی در کرج کشته شد.

گلوله‌ها به صورت، گردن، قلب و دست حدیث نجفی اصابت کرده اند.

نامش حدیث_نجفی است دختری ۲۰ ساله، جسور و شجاع. دوستانش میگویند او دلش برای مهسا_امینی شکست، واقعا خشمگین بود و میگفت کوتاه نمیام، من میشم مهسا. 

همان دختری که موهایش را از پشت می‌بست تا برود وسط میدان اعتراض. او را با ۶ گلوله کشتند. حالا حدیث هم اسم رمز ماست علیه حکومت داعشی

از آغاز اعتراض های خیابانی در ایران، دست کم هفتاد تن از تظاهرکنندگان که همگی جوان و نوجوان هستند به ضرب گلوله های نیروهای نظامی و امنیتی رژیم ایران کشته شده‌اند. شمار بالای دختران و زنان کشته شده در میان قربانیان هم از حضور گستردۀ زنان در اعتراض های جاری حکایت می کنند و هم از جنس و ماهیت مهمترین مطالبۀ معترضان که رهایی و آزادی زنان را شرط رهایی و آزادی جامعه و بهره مندی همگان از یک زندگی انسانی تعریف کرده اند.