حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۵ درصد کمتر از تورم واقعی است

خبرگزاری کار ایران در گزارشی با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و اعلام این که رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان در این لایحه « بیش از ۱۵ درصد کمتر» از تورم واقعی است، از درخواست بازنشستگان برای اصلاح بودجه خبر داد.

ایلنا روز یکشنبه نوشت: «در بودجه سال آینده نرخ تورم ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده است، اما رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۵ درصد؛ یعنی تنها ۳ درصد بالاتر از تورم موجود و بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم انتظاری.»

بر اساس این گزارش، هزینه‌های صندوق‌ها غیرواقعی و با در نظر گرفتن کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری منهای تامین اجتماعی «در سطح ۳.۵ میلیون تومان» است. 

همچنین به نوشته ایلنا، در بودجه ۱۴۰۰، بودجه رفاهی ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشستگی «با وجود افزایش اسمی آن» کاهش داشته است؛ به طوری که در مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان در این باره اختصاص یافته، اما پرداخت این مبلغ از طریق هزینه‌های مستقیم دولت در بودجه نیست و «غیرشفاف» است.

این خبرگزاری تاکید کرد: «سازمان تامین اجتماعی به عنوان طلبکارترین طلبکار دولت، به صورت بسیار جزئی طرف حساب قرار گرفته و در حاشیه پرداخت بدهی دولت قرار دارد.»

علی دهقان‌ کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا بودجه بازنشستگان را «آش شله قلمکار» خواند و گفت: «دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند برنامه اختصاص داده است که مشخص نیست سهم معلمان است یا صندوق‌های بازنشستگی. اگر سهم صندوق‌ها است، کدام صندوق بیشتر سهم می‌برد.»

Share: