حمایت «اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران و کارکنان آلمان» از اعتصابات کارگران صنعت نفت

در چهل و نهمین روز اعتصابات کارگران صنعت نفت،گاز و پتروشیمی، «اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران و کارکنان آلمان» از آنان حمایت نمود. در این بیانیه آمده است: «برغم طولانی شدن اعتصاب کارگران صنعت نفت در ایران، کارگران اعتصابی بر ادامه و استمرار آن تا رسیدن به خواسته‌های خود تأکید دارند.»

اعتصاب کارگران صنعت نفت از روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ شروع شده است و کماکان ادامه دارد. تاکنون تعداد ۱۱۹ مرکز کارگری شامل کارگاه‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی به این اعتصاب پیوسته‌اند. بیانیه سندیکای کارگران وکارکنان آلمان، از سرکوب کارگران معترض ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه که به امضای دبیر اول این اتحادیه «بریگیته باخ- گراس» رسیده است، چنین آمده است:

«ما از مبارزات برحق کارگران و کارکنان صنایع نفتی ایران در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی مطلع شده‌ایم. با نگرانی بسیار مطلع شده‌ایم که این اعتصابات از سوی رژیم ایران سرکوب می‌شود. تظاهر کنندگان با مجازات‌های سنگینی از جمله قطع حقوق و دستمزد، همچنین با اخراج و بیکاری و زندان مواجه هستند. این اعتصابات برحق است زیرا برای افزایش حقوق و بهبود بخشیدن به شرایط کاری، آنگونه که در شأن انسان باشد صورت گرفته است».

بیانیه مزبور، در ادامه می‌افزاید: «این موضوع باور ماست و بسیار حائز اهمیت است که کارگران درخواست‌های خود را از طریق اعتصاب و تظاهرات به گوش مسئولین مربوطه برسانند.  کارگران و کارکنان کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی باید از حق اعلام آزادانه و علنی درخواست‌‌های خود برخوردار باشند».

پیوستن کارگران جوشکار پروژه قشم

در چهل و هفتمین روز اعتصابات کارگران صنعت نفت ، کارگران جوشکار و مونتاژکار پروژه ذخایر نفت قشم هم به اعتصاب سراسری پیوستند. کارگران جوشکار و مونتاژکار ضمن اعلام اعتصاب خود، در بیانیه‌ای خواسته‌های خود را اعلام کردند. در بیانیه مزبور آمده است: «ما خواهان حداقل ۱۰ روز مرخصی ماهانه هستیم که بتوانیم در کنار خانواده‌های خود باشیم. به همین منظور به کمپین ۲۰ـ۱۰ می‌پیوندیم. خواسته دیگر ما امنیت شغلی است که با عقد قرارداد مستقیم با شرکت نفت حاصل می‌شود».

«اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران و کارکنان آلمان»، به نقش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی اشاره می‌کند. بیانیه افزوده است که این شورا به قدرت کارگران اعتصابی افزوده است. کارگران اعتصابی می‌توانند با انتخاب نمایندگان خود، مذاکرات خود را با کارفرمایان شروع کرده و مطالبات خود را دنبال نمایند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت اعلام نموده که تا رسیدن به خواسته‌های خود دست از مبارزه و اعتراض بر نخواهیم داشت.

Share: