حمایت اتحادیه و سندیکاهای کارگری و فرهنگی از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت

اتحادیه و سندیکاهای کارگری، فرهنگی و بازنشستگان طی بیانیه‌ای از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت حمایت کردند

روز یکشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۰، اتحادیه و سندیکاهای مختلف از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت حمایت کردند. آنها طی بیانیه‌ای بر مطالبات برحق کارگران در کمپین ۱۴۰۰ تاکید نمودند.

متن بیانیه حمایت اتحادیه و سندیکاها از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت:

«از اعتصاب و همبستگی سراسری کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری‌های صنایع نفت، نیروگاه‌ها و پتروشیمی حمایت می‌کنیم.

اعتصاب سراسری، متحد و نیرومند کارگران پروژه‌ای‌ و پیمانکاری‌ صنایع نفت و پتروشیمی، محصول مطالبات و اراده مشترک آنها برای دستیابی به خواست‌هایشان، همچنین به میدان آمدن کارگران رسمی و اعلام پشتیبانی از خواست‌های مشترک همدیگر، همچون سیل خروشانی به راه افتاده و پرتوان ادامه دارد.

این اعتصاب بزرگ کارگری ناشی از شرایط بسیار بد محیط‌های کار در صنایع نفت و گاز و همچنین حقوق و دستمزد ناچیز می‌باشد که شرایط را برای کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و پتروشیمی در سراسر کشور بسیار غیرقابل تحمل کرده است.

در عین حال بیانگر اتحاد و همبستگی این کارگران و نویدبخش اتحاد وسیع‌تر کارگران مزدی در کارخانه‌ها، معادن، کارگاه‌های ساختمانی، حمل و نقل، بندرها، کارکنان بخش‌های مختلف آموزش و بهداشت، کارگران شرکت‌های کشت و صنعت و غیره در دیگر مناطق است. این اتحاد و همبستگی الگوئی برای همه کارگران است و در این نبرد طبقاتی، همه کارگران باید از حرکت وسیع، مستقل و اراده راسخ کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری درس بگیرند.

بخشی از خواست‌های کارگران شاغل در صنایع  نفت و پتروشیمی مربوط به شرایط شغلی ویژه آنها  و همچنین اعتراض به  شرکت‌های پیمانکاری است که استثمار کارگران را در این صنایع مضاعف کرده‌اند.

اما دیگر خواسته‌های کارگران اعتصابی، خواست مشترک همه کارگران در سراسر کشور است. مانند اینکه حداقل دستمزد نباید از ۱۲ میلیون تومان کمتر باشد، حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، منع اخراج، حق اعتراض و اعتصاب، پرداخت بموقع مزدها، بهبود شرایط کار و محیط کار، برقراری استانداردهای لازم بهداشتی، ایمنی و غیره.

کارگران اعتصابی پروژه‌ای و پیمانکاری‌ صنایع نـفت و پتروشیمی!

همان‌گونه که شما بدرستی متوجه شده‌اید برای مبارزه با شرکت‌های پیمانکاری، قراردادهای موقت و دستمزدهای ناچیز و دیگر مطالبات‌مان، بیش از هر چیز ما کارگران باید متحدانه و سراسری عمل کنیم و همچنین نیازمند به تشکل هستیم. تنها با اتحاد و همبستگی همانند شما می‌توانیم قدمی برای دستیابی به سمت مطالبات‌مان برداریم.

ما ضمن ابراز گرم‌ترین درودها و فشردن صمیمانه دستان‌تان، از تجارب شما در این اعتصاب برای پیشبرد بهتر مبارزات‌مان بهره خواهیم گرفت.

ایجاد سندیکاها و سایر تشکلات مستقل کارگری، اتحاد و ارتباط میان کارکنان واحدها و مناطق مختلف و وحدت و همبستگی با کارگران رسمی و هوشیاری در مبارزه و شناخت از ترفندهای کارفرما و نهادهای قدرت و همچنین تلاش برای ایجاد صندوق همیاری (کمک به کارگران اعتصابی و خانوادهای آسیب‌پذیر)، ضرورتی مبرم در استمرار این مبارزه می‌باشد.

ما از همه کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، خبرنگاران و از همه زنان و مردان زحمت‌کش و شرافتمند جامعه می‌خواهیم از این حرکت کارگری حق‌طلبانه پشتیبانی کنند و کارگران اعتصابی را برای دستیابی به خواست‌هایشان که خواست همه کارگران است، بی‌دریغ یاری نمایند.

پرتوان باد سیل خروشان مبارزات کارگران برای دستیابی به حقوق و خواست‌های بحق‌شان!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران!»

امضاها:

۱ـ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲ـ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۳ـ گروه اتحاد بازنشستگان

۴ـ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵ـ کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر

۶ـ اتحاد بازنشستگان

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

Share: