حمایت سندیکاهای کارگری فرانسه از اعتراضات ایران

«کلکتیو سندیکاهای فرانسه»،‌ جمعی از سندیکاهای کارگری فرانسوی متشکل از س ژ ت (CGT)، س اف د ت (CFDT)، اف اس او (FSU)، سولیدر (SOLIDAIRES) و اونسا (UNSA) با صدور بیانیه‌ای همبستگی خود را با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ اعلام کردند.

سندیکاهای کارگری فرانسه در این بیانیه که ۲۶ نوامبر/چهارم آذر منتشر شد، از مسدودشدن اینترنت در ایران انتقاد کرده‌اند و آن را تلاش جمهوری اسلامی برای «منزوی‌کردن مردم ایران»‌ و «پنهان کردن دامنه اعتراض‌هایی که در کشور می‌جوشد»، خوانده اند.

بیانیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده و اکثر کشته‌شدگان را زنان و مردان جوان کارگری خوانده است که هدف گلوله نیروهای سرکوب قرار گرفته اند.

سندیکاهای کارگری فرانسه اعلام کرده اند که با وجود سرکوب خونین اعتراض‌ها، همبستگی با مبارزه‌های مردم ایران علیه گرانی، بیکاری و فساد، و در راه آزادی بیان و تشکل، حقوق زنان ــ از جمله لغو پوشش اجباری اسلامی ــ، لغو حکم اعدام، و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان کارگری زندانی «امروز بیش از همیشه ضرورت دارد».

Share: