03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین

 تحریم تلفن توسط کارگر زندانی داود رضوی به حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین

اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ که تا امروز ۱۰ شهریور برای سه روز ادامه داشته است، در اعتراض به کنترل، شنود و ضبط صدای زندانیان و همچنین بالا بودن هزینه‌ی مکالمه و کیفیت بد صدای تماس‌ها و قطع و وصل مکرر تلفنها صورت گرفته است. شرکت آسیاتک سرویس دهنده‌ی تلفن‌های زندان می‌باشد.

در عین‌حال، داود رضوی، فعال کارگری و عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در زندان اوین محبوس می‌باشد، در حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین اعلام اعتصاب نموده و تصمیم ایشان بر این است تا روز شنبه ۱۱ شهریور هیچ تماسی با خانواده نداشته باشد.

اعتصاب کنندگان شامل دو‌ تن از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت‌ واحد، حسن سعیدی و رضا شهابی، و  جمعی از دیگر فعالین کارگری، معلمی و‌ مدنی، از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، سعید مدنی، کیوان مهتدی، کامیار فکور، آرش جوهری، احمد رضا حائزی، علی یونسی، امیر حسین مرادی، و امیر سالار داودی، می باشند.

اقدامات سخیف و غیر قانونی مسئولان زندان و همچنین بالا بردن هزینه مکالمه ی تماس ها از طرف شرکت آسیاتک نسبت به روزهای قبل، که بی شرمانه از بابت به حبس کشیده شدن مردم حق طلب دنبال سود هر چه بیشتر است، باعث از بین رفتن حقوق ابتدائی یک زندانی که تماس با خانواده می‌باشد گردیده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ضمن حمایت از اعتصاب زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین و‌ اقدام‌ حمایتی داود رضوی، اعمال و سیاست های غیر انسانی و سرکوبگرانه مسئولان زندان را شدیدا محکوم می‌نماید، و خواستار رفع این محدودیت های تلفنی، استراق سمع و افزایش هزینه مکالمه برای زندانیان سیاسی میباشد.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید‌گردد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه