حمایت فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا از اعتصاب کارگران پیمانی نفت در ایران

فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا با کارگران اعتصابی نفت در ایران اعلام همبستگی کرد, 

خوزه بوداس ، دبیر کل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا (Futpv)  و یکی از اعضای برجسته حزب سوسیالیسم و آزادی (PSL) و اتحادیه فعلی آن C-cura  در پیامی ویدئویی که برای کارگران نفت ایران ارسال کرده با خواهران و برادران طبقاتی خود ابراز همبستگی کرده و گفته است این کارگران با حملات شرکتهای خصوصی در این بخش روبرو هستند. بسیاری از این شرکتها متعلق به بستگان و مقامات دیکتاتوری تئوکراتیک و سرمایه داری آیت الله های ایران هستند.

همبستگی کارگران نفت ونزوئلا با کارگران اعتصابی ایران، بخشی از اقدامات همبستگی با اعتصاب عمومی نفتگران ایران است که اتحادیه بین المللی کارگران-چهارم بین المللی (UIT-CI)  که PSL  بخش ونزوئلائی آن است، سازماندهی کرده است. 

بوداس در پیام ویدئویی خود گفته است: “کارگران نفت برادران ایرانی ما بیش از ۳۰ روز است که برای شرایط بهتر کار و علیه دستمزدهای معادل گرسنگی و برون سپاری اعتصاب کرده اند. یک کارگر نفت در ایران ماهیانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار درآمد دارد.”

 وی همچنین اشاره کرده است “علاوه بر اعتراض کارگران، اعتراض بخشهای عمومی نیز وجود دارد. تورم و خدمات عمومی فاجعه بار آنها را وادار به اعتراض و مبارزه در کنار طبقه کارگر ایران کرده است.” 

 وی در خاتمهٔ پیام همبستگی خود خاطر نشان کرد “من به عنوان دبیر کل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا، به کارگران و مردمی که علیه دیکتاتوری سرمایه داری ایران می جنگند درود می فرستم و با آن ها اعلام همبستگی انقلابی می کنم”.

وی در پایان گفته است: “همانطور که ما در ونزوئلا میگوییم، تنها با مبارزه می توان زندگی را تغییر داد.”

Share: