کنفرانس آموزش بین‌الملل برای منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه با شرکت ۱۹۶ نماینده اتحادیه‌های صنفی معلمان از ۲۶ کشور در این منطقه، از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱، برابر با ۱۸ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، در کشور کامبوج برگزار گردید. 

در این کنفرانس پیام همبستگی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران قرائت گردید که مورد استقبال‌ گرم کلیه شرکت کنندگان قرار کرفت. 

اولین قطعنامه‌ی ارائه داده شده به اجلاس، قطعنامه «همبستگی با معلمان، اتحادیههای کارگری و اعتراضات در ایران» بود که به اتفاق آرا تمام نمایندگان اتحادیه‌های شرکت کننده به تصویب رسید. 

گزارش کامل این‌اجلاس به زودی منتشر خواهد شد.

همبستگی مرز نمیشناسد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه