حمایت قوی شورای بازنشستگان ایران از اعتراضات کارگران هفت تپه و فراخوان به همبستگی با آنها

شورای بازنشستگان ایران، روز جمعه ۲۰ تیر ماه ۹۹، در حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه و الگو قرار دادن آن برای سایر کارگران، بیکاران و بازنشستگان، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه شورای بازنشستگان ایران به قرار زیر است:

«کارگران نیشکر هفت تپه پرچمدار مطالبات معیشتی مزدبگیران!

خواست‌ها، اعتراضات و اعتصابات، پیروزی یا شکست مبارزات کارگران هفت تپه به همه شاغلین، بیکاران و بازنشستگان مربوط است و باید به دفاع از آن برخیزیم!

همه آن سیاست‌ها، قوانین و اقداماتی که هزاران کارگر هفت تپه و خانوار‌هایشان را به فقر، حقارت، تنگدستی، عصیان و اعتراض سوق داده است، همان وضعیت‌هایی است که [بر] کار و معاش میلیون‌ها مزدبگیر و خانوارهای‌شان حاکم است؛ پیروزی کارگران هفت تپه ، منافع و موقعیت ۹۹ درصدی‌های جامعه را ارتقاء می‌دهد.

نازل‌ترین مزدهای تعیین‌شده و گروکشی چندین ماهه همین مزدهای حقارت‌آمیز که دیگر به یک بدعت و قانون نانوشته رسمیت یافته، یکی از خواست‌های دائما پا برجای همه نیروی کارمزدی است که هر روز باید برایش بجنگند، باطوم بخورند یا با پرونده‌سازی‌های امنیتی، کلیشه‌ای و تکراری، روانه زندان‌شان کنند .

خصوصی‌سازی‌های رانتی و مافیایی، تنها، اسم رمز تقسیم ثروت و منابع عمومی و غارت دست‌رنج طبقه مزدبگیر جامعه، در دایره لایه‌های قدرت شده است.

همه بهشت و برینی که در قیامت و در آسمان‌ها به مردم وعده‌اش را می‌دادند، خود بر روی زمین، در فرایندهای اقتصادی سود سرمایه، در زمین‌های حاصل‌خیز هفت تپه ، در فولاد، در هپکو و آذرآب، در معادن و بخش‌های خدمات و بهداشت و آموزش و صندوق‌های بازنشستگی به تملک غنائم گرفته‌اند و جهنم را یک‌سان و با یک قانون استثمار و بربریت به کارگران، معلمان، پرستاران، کولبران، بازنشستگان و همه مردم فروخته‌اند.

با یک هدف، اعتراض کارگر و معلم و پرستار را به باطوم تمکین می‌کوبند و در یک دادگاه و با یک قضاوت و برای منفعت یک اقلیت، بخشی و میثم و سپیده و حبیبی و نسرین جوادی و آتنا و دیگران را به اتهام به مخاطره انداختن منفعت سرمایه و سودهای‌شان به بند می‌کشند تا مزدبگیران را خاموش و دستمزد را ارزان نگهدارند!

فرمان اخراج حبیبی و خنیفر و معترضان هپکو و  شرکت واحد از یک جا صادر شده و نان خانوارهای‌شان را همان کسانی از سفره‌هاشان برداشته‌اند که صندوق بازنشستگان را به تاراج برده‌اند.

حق بهداشت و درمان را با یک رویکرد، یعنی سود و منفعت بازار از مردم سلب کرده‌اند، همان طور که هزینه تحصیل و آموزش را بر دوش خودمان گذاشته‌اند.

فلاکت بر زندگی ما بازنشستگان آواری شده، داستان امروز و  فردای زندگی کارگر هفت تپه ، فولاد، معلم و پرستاری است که  اینک با زندگی ما روایت می‌شود! و برای این که جلوی مقاومت و تعرض طبقه مزدبگیر را به منافع سرمایه بگیرند، باید از سیاست کارگر ارزان و خاموش، بیش از هر زمان دیگر پاسداری کنند و در نتیجه کارگر هفت‌ تپه و فولاد و هپکو را که در شرایط کنونی  پرچمدار منافع طبقاتی مزدبگیران جامعه هستند، با هر ترفند و هر ابزاری مهار کرده و با سرکوب به عقب برانند.

میزان و شرایط معاش و زیست کارگران، آئینه تمام‌نمای منزلت و حرمت و ترجمه آزادی مردمان، برای ما بازنشستگان است.

برای حکومت سرمایه و همه متولیان نظم موجود، کارگر هفت‌تپه، فولاد، کارگران معترض شهرداری‌ها، معلمان، پرستاران و همه اردوی مزدی کار، برای‌شان یک صف واحد است؛ هر بخشی از آن سر بلند کند، از آن جا که منافع عمومی این طبقه را نمایندگی می‌کند، باید سرکوب شود. بدین جهت مقاومت و مبارزه کارگران هفت‌تپه با منافع سراسری طبقه مزدبگیر مستقیما گره می‌خورد.

دفاع و حمایت ما بازنشستگان از اعتراض و اعتصاب کارگران هفت‌ تپه، دفاع از منفعت‌ها و خواست‌های همه نیروی مزدی کار و منافع خود است!»

شورای بازنشستگان ایران ـ جمعه ۲۰ تیر ماه ۹۹

Share: