روزنامه اصولگرای رسالت نوشت: شمار کثیری از قالتاق‌هایی که در رسانه‌های داخل جا خوش کرده‌اند، حقوق‌بگیر ناتو و برخی هم نوکر بی‌جیره و مواجب ناتو هستند . مأموریت آنها باز کردن پای ایران به مناقشه اوکراین و تحریف روایتگری این جنگ به گونه‌ای که ملت ما را به دامن «ناتو» هول بدهند.
رسالت روزنامه نزدیک به حزب موتلف اسلامی در واکنش به اعتراض رسانه های داخلی به جنگ روسیه علیه اوکراین نوشت: پدیداری چنین حوادثی یک فایده برای ما ایرانیان دارد و آن اینکه می شود به خوبی اعضای باند ناتو را در رسانه‌های داخل شناسایی کنیم.همه سعی آنها این است که از یک دلقک صهیونیست که در کی‌یف با جنگ نرم آمریکا و اسرائیل رئیس‌جمهور شده، یک قهرمان بسازند و خیانت او را که منافع مردم اوکراین را در پای منافع آمریکا و ناتو ذبح کرده است، بپوشانند.