بر اساس این گزارش در دادنامه صادر شده توسط این مرجع قضایی آمده است: “با توجه به اینکه نامبرده پس از سه ماه عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام شخصاً به کشور برگشته و خود را به اداره اطلاعات معرفی نموده و با عنایت به اینکه مسلح دستگیر نشده است؛ در خصوص وی به اتهام حمل و نگهداری سلاح جنگی از سوی دادگاه کیفری دو حکم برائت صادر شده است. لذا عمل ارتکابی محکوم علیه از شمول ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی خارج و فرجام‌خواهی فرجام‌خواه بر بند الف و پ ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز بند ب ماده ۴۶٩ قانون مذکور رأی صادره نقض و رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع می‌گردد.”

آقایی بهروز که تیرماه امسال توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود، روز پنجشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۱ از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمده و شهریورماه همان سال با گرفتن امان نامه به ایران بازگشت. او پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی آزاد شد. آقای بهروز در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) بازداشت و روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ده ماه به بند تلاش زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای بهروز به دلیل شیوع ویروس کرونا پس از سپری کردن ۱۴ روز در بند تلاش و ۴ روز در بند امن این زندان نهایتا در تاریخ ۸ فروردین ۹۹ به بند سیاسی منتقل شد. شاکر بهروز در ماه پنجم بازداشت خود به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و در آنجا پس از محاکمه‌ای که حدود سه دقیقه به طول انجامید، حکم ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون (حزب دموکرات کردستان) به وی ابلاغ شد.

شاکر بهروز مجددا در پرونده‌ای که بهار ۹۹ برای وی تشکیل شد، به بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت آقای بهروز در خصوص صدور این حکم برای آقای بهروز به هرانا گفت: “پرونده شاکر بهروز در حالی که طی تمامی مراحل بازجویی با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان در حال رسیدگی بود اما بهار ۹۹ به اتهام بغی از طریق عضویت در کومله و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه تغییر پیدا کرد.” این منبع مطلع همچنین از فشار در دوره بازجویی برای اعتراف به قتل یک عضو سپاه خبر داده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای بهروز در خصوص بخش دوم پرونده از بابت اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه کیفری ارومیه برگزار شده و دیماه همان سال به اعدام محکوم شد. در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۰، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام شاکر بهروز را تایید کرد.

وی روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱، جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده و نهایتا روز پنجشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی رضایت شکات پرونده به بند خود بازگشت.

محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان ارومیه حضور داشته است. با این وجود دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده بود.

شاکر بهروز، فرزند سلیم، ۳۳ ساله، مجرد و از اهالی منطقه دیزج ارومیه است.