کارگران شرکتی مخابرات گیلان نسبت به خارج شدن از پوشش خدمات درمانی اعتراض دارند. خدمات درمانی این کارگران بدلیل پرداخت نشدن بدهی شرکت شسکام به سازمان تامین اجتماعی به صورت تعلیق درآمده است. این موضوع باعث نگرانی کارگران شرکتی مخابرات گیلان، با توجه به شیوع دوباره کرونا شده است. به تعلیق درآمدن خدمات درمانی باعث افزایش هزینه‌های کارگران خواهد شد. با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته، تحمیل هزینه آزاد درمان، فشار دو چندانی به زندگی این کارگران وارد خواهد کرد.

شرکت تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت ۳ ماه متوالی حق بیمه توسط شرکت شسکام نیروهای شرکتی مخابرات گیلان را از پوشش خدمات درمانی خارج کرده است.

در حال حاضر این تعلیق با جلسه بین این شرکت و تامین اجتماعی تا ابتدای اردیبهشت‌ماه به طور موقت حل شده است. شرکت شسکام تاکنون ۸ ماه بیمه کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. اما علت تعلیق خدمات درمانی کارگران شرکتی مخابرات گیلان پرداخت نشدن ۳ ماه متوالی حق بیمه توسط شرکت شسکام می‌باشد.

یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«مشکل نیروها به صورت موقت حل شده است. اما ما نگرانیم شرکت شسکام بدهی خود را تا اردیبهشت‌ماه با سازمان تسویه نکند و آنها بازهم از پوشش درمانی خارج شوند.»

فرصت یک ماهه برای پرداخت حق بیمه کارگران

کارگران شرکتی مخابرات گیلان نگران وضعیت بیمه درمانی خود بعد از فرصت یک‌ ماهه می‌باشند. پیش از این نیز در زمستان ۱۴۰۰، کارگران یاد شده چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حق بیمه‌های عقب‌افتاده خود بودند.

کارگران شرکتی مخابرات گیلان، ۶۴۰ نفر و تحت قرارداد شرکت شسکام می‌باشند. کارگران پیمانی از تیرماه سال ۱۴۰۰ پیگیر خواسته‌های خود بوده‌اند. خواسته اصلی کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق به آنها است. شرکت شسکام، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نیروهای رده پایین و شغل‌های غیرمرتبط را رد کرده است. به این ترتیب حقوق‌های پایینی به این کارگران تعلق می‌گیرد. آنها همچنین از مزایای شغلی محروم می‌باشند. این مزایا شامل، حق لباس، حق شیفت و تعطیل‌کاری است که تاکنون به کارگران تعلق نگرفته است.