24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

خامنه‌ای سخت نگران است که آسیب‌های اجتماعی کمر نظام را خم کند

به گفتۀ مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، خامنه‌ای در دیدار با مسئولان بارها هشدار داده که “اگر قرار باشد موضوعی کمر کشور را خم کند آن موضوع، آسیب‌های اجتماعی است.”

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گفته است که او نمی‌داند چقدر زمان لازم است تا آسیب‌های اجتماعی تهران کاهش یافته یا متوقف شوند و یا بتوان اساساً تاریخ مشخصی برای رسیدن به این هدف تعیین کرد.

شهردار تهران بی آنکه توضیح بدهد گفت که “دیگران چهرۀ پایتخت” را با رواج “تکدی‌گری، اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی زشت کرده‌اند” و وی در مقام جدیدی که به او محوّل شده تنها موظف است گزارش هایی دربارۀ تخطی دستگاه های دولتی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به هیئت دولت و رئیس جمهوری ارائه کند.

در مرداد ماه گذشته، شهردار تهران با حفظ مسئولیت، رسماً دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور آسیب های اجتماعی شهر تهران شد. در هفتۀ گذشته، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، گفت که “وضعیت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران از مرز چالش و ابرچالش عبور کرده و شرایط بحرانی و اضطراری به خود گرفته است.” او سپس گفت : به همین خاطر علیرضا زاکانی در شهرداری نهادی به نام “قرارگاه اجتماعی شهر تهران” دایر کرده و در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از او خواسته شخصاً وارد “حوزۀ آسیب‌های اجتماعی شود، چرا که بحران موجود [آسیب‌های اجتماعی] با سرعت و شتاب زیادی رو به افزایش است.”

احمد احمدی صدری سپس گفته است که به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری، اکنون علیرضا زاکانی نمایندۀ ابراهیم رئیسی “در حوزۀ کار کودکان، معتادان متجاهر، متکدیان، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی [تن‌فروشی] و خانواده‌های این گروه هاست.”

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، سپس تصریح کرده است که قرار نیست زاکانی در مسئولیت جدید خود به عنوان دستیار رئیس جمهوری اقدام ویژه‌ای بکند. وظیفۀ او تنها “نظارت بر عملکرد دستگاه‌های” مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و ارائۀ گزارش‌های ماهانه به رئیس جمهوری است، زیرا هدف شهرداری صرفاً “جلوگیری از رشد فزایندۀ آسیب های اجتماعی است” و نه ریشه کن کردن آنها. احمد احمدی صدری گفته است که هدف زاکانی و شهرداری تهران در هماهنگی با دولت ابراهیم رئیسی “کاهش سرعت فزایندۀ رشد آسیب‌های اجتماعی در کلانشهر تهران است.”  

وی سپس افزوده است که شهردار و شهرداری تهران می‌خواهند “دولتمردان را نسبت به موضوع آسیب های اجتماعی در کلانشهر تهران حساس کنند.” وی در پایان یادآوری کرده است که علی خامنه‌ای “بارها در دیدار با مسئولان کشوری” هشدار داده است که “اگر قرار باشد موضوعی کمر کشور را خم کند آن موضوع، آسیب‌های اجتماعی است.”