جوانان خرم آباد پایگاه بسیج و ستاد امر به معروف و خودروی داخل آن را با چندین کوکتل مولوتوف آتش زده و در کمال خونسردی صحنه را ترک می‌کنند

جوانان خرم آباد با چندین کوکتل مولوتوف یک پایگاه بسیج را آتش زدند.‌ آنها سپس با شکست شیشه خودروی داخل پایگاه آنرا آتش زده و با خونسردی تمام صحنه را ترک کردند. این جوانان ابتدا چندین کوکتل مولوتوف را آماده کرده و سپس به سمت ساختمان پرتاب کرده بطوریکه نمای بیرونی ساختمان در حال سوختن است. آنها سپس شیشه پراید داخل پایگاه را شکسته و با انداختن کوکتل مولوتوف آنرا آتش می‌زنند. این جوانان شجاع خرم آباد با خونسردی کامل صحنه را ترک می‌کنند.

سی و دومین روز تظاهرات سراسری مردم

نقطه کیفی در این قیام استمرار یک ماهه، ورود دانشجویان، دانش‌آموزان و کارگران صنعت نفت به اعتصابات است. کارگران صنعت نفت از روز دوشنبه ۱۸ مهرماه به این اعتصاب پیوسته‌اند. ماموران امنیتی منظور ایجاد جو رعب و وحشت اقدام به دستگیری دانش‌آموزان مدارس و جوانان معترض کرده‌اند. در چند روز گذشته، بسیاری از مدارس در اعتصاب بوده و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات کرده‌اند

در یک ماه گذشته مردم در بیشتر شهرها بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت تظاهرات کرده‌اند. نیروهای سرکوبگر نیز با شلیک مستقیم و گاها کور به سمت جمعیت، تلاش در سرکوب اعتراضات داشتند. اما مردم بدون هراس به مقابله با آنها پرداخته‌اند. این روزها خشم مردم بسیار بیشتر از ترس آنها می‌باشد. به همین دلیل هم سرکوب کارایی لازم برای ساکت کردن آنها را ندارد. یک موضوع چشمگیر در این روزها، مجازات لباس شخصی‌ها و ماموران بسیج و نیروی انتظامی توسط مردم است.