رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با توجه به وضعیت خشکسالی «شدید» در بیشتر نقاط ایران درباره مسئله تامین آب در دو فصل بهار و تابستان هشدار داد.
احد وظیفه روز جمعه، ۶ اسفند، همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که خشکسالی «شدید»‌ در برخی استان‌ها مانند تهران به دلیل کاهش ذخایر آبی سدها نسبت به میزان معمول و کاهش ۳۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در سال جاری رخ داده است.آقای وظیفه در ادامه با اشاره به درگیر شدن کشور با چهار نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژیک، اقتصادی و اجتماعی گفته است که از میان انواع خشکسالی‌ها، نوع هواشناسی آن زودتر از سایر موارد ظهور می‌کند.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی همچنین گفت، از میان ۳۱ استان بیش از ۲۱ استان بارندگی کمتر از حد معمول را تجربه کرده‌اند و دارای درجات مختلفی از خشکسالی هستند.
مقامات ایران در یک سال گذشته با اعلام کاهش بارندگی در سال ۹۹ و تداوم این وضعیت در سال جاری، درباره خشکسالی هشدار داده بودند.
مصطفی فدایی‌ فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، پیشتر گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده‌ و به «ورشکستگی آبی» رسیده‌ و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران، ناشی از «سوء مدیریت» است.
خشکسالی و ناکارآمدی مدیریت آب منجر به شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف ایران در یک سال گذشته شده است، از جمله اعتراضات مردمی در خوزستان در ماه تیر و تجمعات اعتراضی مردم اصفهان در ماه آذر که با خشونت نیروهای امنیتی به‌شدت سرکوب شد.