خطر تعطیلی ۴۰ درصد صنایع

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه دولت با گذشت یک سال ماده ۳۵ برنامه بودجه برای پرداخت نقدی بدهی پیمانکاران را اجرا نمی کند، گفت: اگر دولت هر چه سریعتر فکری به حال پیمانکاران صنعت برق نکند ۴۰ درصد صنایع برق تعطیل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کبیری صبح امروز در نشستی خبی افزود: بحث نقدینگی یکی از فاکتورهای مهم و ضروری در ارائه کالاهای با کیفیت از سوی شرکت‌های صنعت برق و عرضه آن با قیمت تمام شده مناسب است.
وی افزود: آنچه تا کنون باعث شده پیمانکاران صنعت برق خسارتهای فراوانی ببینند عدم پایبندی وعده‌های داده شده از سوی کارفرمایان دولتی است، چرا که وقتی شرکتهای صنعت برق بخاطر کمبود نقدینگی زمان خرید کالا در کف قیمتی را از دست می دهند، قدرت بهره وری و سوددهی از شرکتها سلب می شود.
وی ادامه داد: نبود نقدینگی باعث شده تا کارخانه های بزرگ صنعت برق که با پنج هزار نفر مشغول به تولید هستند به حالت تعطیلی کشیده شوند و نیروی کار آنها به جای ۸ ساعت در روز چهار ساعت کار کنند.
وی با بیان اینکه نبود نقدینگی باعث شده تا عملا قدرت چانه‌زنی را تولیدکنندگان صنعت برق از دست بدهند گفت: متاسفانه با وجود ۱۰۰ درصد پیش پرداخت و نبود LC ریالی عملا در حال نابودی هستیم.
کبیری خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری و به صراحت در ماده ۳۵ آمده است دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی های خود به پیمانکاران را نقدا پرداخت کند، اما متاسفانه تاکنون از این ۵۰۰۰ میلیارد تومان ۴ درصد یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ آینده روشنی برای شرکتهای صنعت برق در سال آتی را متصور نیستیم، گفت: اگر دولت هر چه سریعتر فکری به حال پیمانکاران صنعت برق نکند ۴۰ درصد صنایع برق تعطیل خواهند شد.
وی در خصوص اینکه چرا بانک‌ها زیر بار بر عهده گرفتن بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق نمی روند،گفت: بانک‌ها اعلام ‌می‌کنند دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است، بنابراین ما نمی خواهیم که این ۸ هزار میلیاردتومان نیز به این ۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه شود.
وی تصریح کرد:آنچه که باعث تعجب است این است که اگر در شرایط بحران هستیم، دولت باید بگوید که در این شرایط بحرانی چه باید کرد و اگر نه در شرایط بحرانی نیستیم باز هم دولت برای حال پیمانکاران برق چاره ای بیاندیشد.
به گفته وی،نکته جالب این است که دولت به ما بدهکار است، اما متاسفانه سر موعد می خواهد از ما مالیاتش را بگیرد.