خطر در کمین ورشکستگی نیروگاه هایی با مقیاس کوچک و بیکاری بیش از ۲ هزار کارگر

این روزها با توجه به بدهکاری برخی نیروگاه‌ها به دولت و افزایش هزینه تولید خطر در کمین ورشکستگی نیروگاه هایی با مقیاس کوچک و بیکاری کارگران آن قرار گرفته است.

طی چند هفته گذشته فعالیت تعدادی از مجموع ۲۲۰ نیروگاه با مقیاس کوچک به دلیل بدهکاری‌های انباشته شده به دولت و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید متوقف شده است.

در این باره کارفرمایان نسبت به ورشکستگی و توقف فعالیت‌های ۲۲۰ نیروگاه با مقیاس کوچک که بیش از ۲ هزار کارگر متخصص در آنها مشغول به کار هستند، هشدار داده‌اند.

موانعی بر سر راه فعالیت این نیروگاه‌ها وجود دارد که مدیر نیروگاه آستروپاور ضمن اشاره به این که خطر ورشکستگی نیروگاه‌های کوچک فعال در صنعت برق و بیکاری کارگران جدی است، به برخی از این موانع اشاره می‌کند.

یکی از مدیران نیروگاه آستروپاور درباره موانع سر راه فعالیت این نیروگاه‌ها می‌گوید: «قوانینی که یک شبه جهت ممنوعیت ورود ماشین‌آلات مستعمل که در داخل کشور تولید نمی‌شوند گذاشته می‌شود که از نظر اقتصادی نیروگاه‌ها با ضرر و زیان مواجه شده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد:‌ «واردات موتورهای مولد مستعمل می‌توانست کمک بزرگی به نیروگاه‌هایی با مقیاس کوچک نماید، اما ممنوع کردن ورود آنها شرایط سختی را بوجود آورده است.»

وی به دیگر موانع فعالیت این نیروگاه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری پس از قرارداد ۵ ساله و تنها خرید برق در ۴ ماه از سال و تسویه حساب برق تولیدی ۶ ماه بعد از تولید، عدم وجود نهادهای مسئول که قیمت تمام شده برق و فروش آن زیر قیمت تمام شده را در نظر بگیرند، از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان این نیروگاه‌ها هستند.»

مدیر نیروگاه آستروپاور، افزود:

«پایبند نبودن توانیر به مفاد قراردادها و بخشنامه تدوینی، نبود یک بند در قرارداد و بخشنامه مبنی بر جبران خسارت دیرکرد قراردادهای مصوبه ۳۱۰ هیات تنظیم بازار برق و نبود امکان فروش برق به مشتری غیر از دولت، از دیگر موانعی است که نیروگاه‌ها را در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار داده است.»

به گفته این مدیر نیروگاه آستروپاور، خطر در کمین ورشکستگی نیروگاه‌هایی با مقیاس کوچک وجود دارد و بیکاری بیش از ۲ هزار کارگر بسیار جدی است که لازمه آن حمایت دولت و کنار گذاشتن موانعی است که سر راه فعالیت این نیروگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

Share: