خواسته اصلی کارگران بازنشسته رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری

به گفته نائب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، آن طور که باید بازنشستگان کارگری تحت حمایت قرار نمی‌گیرند. در حالی که آنها ۳۰ سال حق بیمه پرداخت می‌کنند.

قلی شادبخش می‌گوید: «سیستم درمان ما بایستی بتواند نیازهای کارگران بازنشسته را فراهم کند. اما اکنون خودمان هستیم که با پرداخت هزینه‌های سنگین بیمه تکمیلی، از پس هزینه‌های درمان برمی‌آییم.»

وی به این سوال که اصلی‌ترین خواسته و مطالبه کارگران بازنشسته چیست، این‌گونه پاسخ می‌دهد. «اصلی‌ترین مطالبه ما رفع تبعیض بین بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری است.»

شادبخش افزود: «دولت از صندوق‌های کشوری و لشکری حمایت کرده و برای آنها ردیف بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته است. ما نیز انتظار داریم همین کار را برای کارگران بازنشسته تامین اجتماعی انجام دهد. دولت آینده بایستی بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از ورشکستگی این صندوق در آینده جلوگیری شود.»

نائب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در ادامه به وضعیت بد معیشتی کارگران و بازنشستگان اذعان می‌کند. وی می‌گوید:

«یکی از مهمترین مشکلات ما تورم شدید و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران است. امسال متناسب‌سازی صورت گرفت و حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کرد. اما همچنان بدلیل تورم افسارگسیخته، این دستمزد هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند.»

وی افزود: «امروز سفره کارگران کوچکتر از قبل شده است. کارگران امروز با حقوق ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. حتی اگر تمام مزایای مزدی و حقوق ۴ میلیون تومان هم دریافت کنند باز کفاف تامین معاش زندگی را نمی‌کند. با چنین حقوقی نمی‌توان حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را تامین کرد.»

شادبخش در قسمتی دیگری به ناتوانی کارگران برای تامین مسکن اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «امروز تامین مسکن یکی از بزرگترین مشکلات کارگران است. اگر در خانواده‌ای ۲ نفر کار کنند، حقوق یکی از این دو برای اجاره خانه هزینه خواهد شد. حال اگر تنها یک حقوق‌بگیر در خانواده باشد، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی برآید؟ در چنین شرایطی چگونه کارگران می‌توانند به آینده امید داشته باشند؟»

وی با اشاره به اهمیت جلسات سه جانبه‌گرایی می‌گوید:

«از دولت آینده نیز رعایت سه جانبه‌گرایی را انتظار داریم. کارگران بایستی بتوانند بعنوان شرکای اجتماعی در جلسات تصمیم‌گیری درباره خودشان سهم بسزایی داشته باشند.»

شادبخش در خاتمه به دیگر مشکلات کارگران پرداخت. وی گفت: «دولت باید در جهت بهبود وضعیت شغلی اقدامات اساسی انجام دهد. امروز کارگران از امنیت شغلی پایینی برخوردار هستند. تعداد بیکاران بالا است و این وضعیت شرایط را برای کارگران بسیار سخت‌تر از قبل کرده است.

کارگران با کوچک‌ترین اعتراضی اخراج می‌شوند و براحتی جای آنها به فرد بیکار دیگر داده خواهد شد. مجموع این شرایط فشار مضاعفی را بر کارگران وارد کرده است و قدرت اعتراض آنها را کاهش داده است. ما بهبود این شرایط را از دولت آینده انتظار داریم.»

Share: