خودسوزی سه کارگر مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه

برپایه خبر منتشر شده سه کارگر در روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود مقابل اداره راه‌و‌شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کرده‌اند. عدم پرداخت چندین ماه حقوق این کارگران توسط پیمانکاران این اداره منجر به اعتراض و خودسوزی این کارگران شده‌است. 

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، هنوز از وضعیت جسمانی این سه کارگر اطلاعی در دست نیست.

Share: