خودکشی رضا الکثیر کارگر هفت تپه با دار زدن خود پس از اخراج و ناامیدی از بازگشت به کار

روز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، رضا آلکثیر، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه در پی محرومیت از حق امنیت شغلی و اخراج از کار، دست به خودکشی زد و جان باخت.

رضا الکثیر، که امروز بر اثر اقدام به خودکشی، جان باخت، ساکن آبادی حر و دارای دو خواهر معلول بود. او پیشتر در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار میکرد. این خودکشی را باید قتل نامید. قتلی که توسط اسد بیگی و آمیل، مدیران دزد و غارتگر شرکت نیشکر هفت تپه انجام شده‌است.

این مدیران فاسد، با فشاری که بر کارگران وارده نموده‌ و با بیکاری اجباری که به کارگران تحمیل نموده‌اند، تمام هست و نیست کارخانه و کارگران را طی سال‌های اخیر بر باد داده‌اند. مدت‌ها است که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مجبور هستند برای دریافت دستمزدهای عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. هربار نیز با سرکوب شدید و خشن نیروی انتظامی مواجه شده‌اند.

به گفته کانال مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه: «رضا را از کار اخراج کردند و حاضر به بستن قرارداد با او نشدند. او بارها برای پیگیری بازگشت به کار خود به مدیران شرکت «آمیلی» و «اسدبیگی‌ها» مراجعه کرده بود. ولی آنها حاضر به بازگشت به کار او نشده بودند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در ارتباط با خودکشی دردناک این کارگر محروم، اطلاعیه‌ای بشرح زیر صادر نموده‌است:

«رضا الکثیر ساکن شهر حرد، در فاصله چند کیلومتری با کارخانه نیشکر هفت تپه دست به خودکشی زد.

رضا الکثیر دارای یک برادر وسه خواهر فلج بود.

او که در شرکت هفت تپه کار میکرد از محل کار خود اخراج شد بود و به خاطر عدم بازگشت مجدد او به سر کار دست به خودکشی زد.

این در حالی بود که رضا الکثیر، بارها به آمیلی و اسدبیگی های مراجعه کرده بود ولی متاسفانه آنها حاضر نشده بودند که او را به سرکار بازگردانند.

رضا، به تازه گی نامزدی کرده بود. او بخاطر فشار معیشتی، بیکاری و فقرنداری، دست به خوکشی زد و متاسفانه جان عزیزش قربانی منافع صاحبان سرمایه سود پرست شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن تسلیت به خانواده این کارگر عزیز، و کارگران ایران و هفت تپه، عامل اصلی این قتل را صاحبان و مدیران شرکت هفت تپه می داند و افراد متهم باید در دادگاه، دادگاهی شوند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هم صدا با کارگران هفت تپه خواهان برچیده شدن خصوصی سازی و تمامی مناسبات پر از تبعیض و استثمار میباشد.

شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»

Share: