دادگاه تجدید نظر؛ سید آرام امین زاده به ۱۱ سال حبس محکوم شد

حکم حبس صادره علیه سید آرام امین زاده، شهروند اهل مهاباد محبوس در زندان ارومیه، توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عینا تائید شد. وی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این حکم به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

حکم ۱۱ سال حبس سید آرام امین زاده، زندانی زندان ارومیه توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عینا تائید شد.

وی پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای سلفی در فضای مجازی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای سلفی در فضای مجازی” قابل اجرا خواهد بود.

هرانا

Share: