قاضی دادگاه علی رغم گذشت شش ماه از بازداشت موقت #کیوان_مهتدی، با آزادی ایشان به قید وثیقه مجددا مخالفت کرد. 

امروز نهم آبان‌ماه، جلسه اول رسیدگی به پرونده کیوان_مهتدی از متهمین سناریوسازی نخ‌نما پرونده دو فعال سندیکایی فرانسوی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم برگزار شد.

قاضی دادگاه علی رغم گذشت شش ماه از بازداشت موقت کیوان_مهتدی، با آزادی ایشان به قید وثیقه مجددا مخالفت کرد. 

همچنین، با ارائه دلایل مختلف مبنی بر وجود نواقص و ایرادات مشهود در پرونده از جانب وکیل، ادامه دادگاه به جلسه دوم موکول شد.

کیوان_مهتدی مترجم و معلم از ۱۹ اردیبهشت ماه امسال تا کنون به اتهامات واهی در بازداشت موقت به سر میبرد و از آزادی موقت ایشان ممانعت به عمل می آید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هرگونه پرونده سازی را علیه فعالین کارگری و ‌مدنی محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی قید و شرط کیوان مهتدی است.

کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی، و فعالین جنبش زنان، معترضین بازداشتی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه

۹ آبان ۱۴۰۱