مانلیو دینوچی

سلسله مراتب فرماندهی که طرح ترور علیه الکساندر دوگین و دخترش را به اجرا گذاشت به شکل غیر مستقیم در روزنامۀ آمریکائی لوس آنجلس تایمز افشا شده است : « از سال 2015 سیا مأموران سرویس مخفی اوکرائین را در ساختارهای مخفی در ایالات متحده آموزش می دهد». در دسامبر 2021 در سایت گراندانگلو  Grandangolo، روزنامه نگار داریا پلاتونووا (دختر دوگین) گزارش داده بود که «سرویس های امنیتی گزارش داده بودند که 106 مأمور اوکرائینی را شناسائی کرده اند که برای انجام عملیات ترور و کشتار در 37 منطقه در روسیه خود را آماده می کردند. علاوه بر تنش دائمی در سطح سیاسی و رسانه ای، امروز ما باید با حرکات گروه های تروریستی در کشورمان مقابله کنیم که خوشبختانه به موقع خنثی شده است». در این چشم انداز یک سؤال هنوز بدون پاسخ مانده است و آن هم این است که چگونه ممکن بوده که ماشین داریا که در آن بمب با کنترل از راه دور پنهان کرده بودند، تا شب در پارکینگی که دوربین کنترل آن از کار افتاده بوده پارک شده است.

مایا نوگرادی Maya Nogradi (مجری، مقاله نویس در گراندانگلو) شب جمعه 26 اوت با ما دربارۀ مشاهدات سرشار از احساسات با دوست قدیمی اش داریا حرف می زند. از این گفتگو چهرۀ روزنامه نگار جوان و تحلیل گر جغرافیای سیاسی به ظهور می رسد که در حال کسب جایگاه بیش از پیش معنی داری در روسیه و در سطح بین المللی است. از این گزارش ها و دیگر منابع می توانیم نتیجه بگیریم که داریا نه تنها قربانی سوء قصد به جان پدرش بوده بلکه خود او نیز نخستین هدف سوء قصد بوده است. داریا ژوئن گذشته در گراندانگلو در گزارشی دربارۀ بازار اقتصاد بین المللی در سن پترزبورگ بطور خلاصه می گوید : « روند از میان برداشتن دلار به همۀ جهان مربوط می شود. ایالات متحدۀ آمریکا و اقمار اروپائی اش به شکل اجتناب پذیری در جنگ ترکیبی جهانی که خودشان به راه انداختند بازنده خواهند بود.» به همین علت جریان حاکم ایتالیا و بین المللی او را به « نفرت از غرب » متهم کردند.

داریا یکی از صداهای اصلی جهان چند قطبی بود که غرب آن را به عنوان تهدیدی برای فراستی خود تلقی می کند. این دلیل بنیادی بحران مصیبت باری است که پس از افزایش بی سابقۀ قیمت گاز ناشی از ساخت و سازهای سوداگرانۀ عاملان مالی بزرگ در حال فرود آمدن به اروپا می باشد.

ترجمۀ حمید محوی

پاریس، 27 اوت 2022