در دهمین روز خیزش مردم سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی، دانشجویان ۱۵ دانشگاه کشور اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب معترضان و دانشجویان و در حمایت از مردم کشور اعتصاب کرده و از حضور در کلاس‌های حضوری و مجازی خودداری می‌کنند. برخی دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها نیز اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند. ۱۰ تن از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تا کنون به این اعتصاب پیوسته‌اند. معترضان امیدوارند پس از مدارس و دانشگاه‌ها، اعتصابات از سوی اصناف و بازار هم آغاز شود.

اعتراضات سراسری مردم ایران طی ۱۰ روز گذشته دارای ویژگی‌هایی است که می‌توان از آن به عنوان «انقلاب» علیه جمهوری اسلامی یاد کرد. انقلابی که هنوز مشخص نیست چه زمانی به پیروزی کامل دست می‌یابد اما بطور مشخص هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد.